Neverbalna komunikacija

  Sve više postajemo svesni važnosti onoga sto ne izražavamo samo rečima već i neverbalnim signalima, kroz pokret, ton glasa, mimiku, gestove, držanje, govor tela i dr. Različiti stilovi komunikacije imaju drugačiju neverbalnu komunikaciju. Neverbalno ponašanje osobe sa agresivnim stilom komunikacije: ♦ Glas – jačina zvuka je glasna ♦ Položaj – “veći” od drugih ♦ […]

Neverbalna komunikacija Read More »

  Sve više postajemo svesni važnosti onoga sto ne izražavamo samo rečima već i neverbalnim signalima, kroz pokret, ton glasa, mimiku, gestove, držanje, govor tela i dr. Različiti stilovi komunikacije imaju drugačiju neverbalnu komunikaciju. Neverbalno ponašanje osobe sa agresivnim stilom komunikacije: ♦ Glas – jačina zvuka je glasna ♦ Položaj – “veći” od drugih ♦