Odustajanje od kupovine

ODUSTAJANJE OD KUPOVINE

Kod kupovine na daljinu kada se proizvodi isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi kupac.

 Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik. Kada kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, koji Life Balance dostavlja na e-mail adresu kupca zajedno sa ugovorom o prodaji na daljinu prilikom slanja maila potvrde o prijemu porudžbine, tj. u trenutku zaključenja ugovora.

Obrazac sadrži obaveštenje kupcu iz člana 27 Zakona o zaštiti potrošača, kao i adresu Life Balnce doo, broj telefona i e-mail adresu na kojim kupac može da izjavi odustanak od kupovine.

Kupac može izjaviti odustanak od ugovora izvan poslovnih prostorija kao i na bilo koji drugi nedvosmislen način. Izjava o odustanku od ugovora, kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Life Balance-u u roku od 14 dana od prijema porudžbine. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Life Balance-u.

Life Balance je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Life Balance može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Kupac je dužan da vrati robu Life Balance ili licu ovlašćenom od strane Life Balance-a, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupać će proizvod vratiti u neoštećenoj, originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

  • Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovane
  • Isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  • Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom
  • Isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora

Korpa