Intenziv Prosvetljenja i Sahadži Meditacija

Kategorije: DOGAĐAJI UŽIVO
Lista želja Delite
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Osnovni podaci o kursu

INTENZIV DIREKTOG ISKUSTVA ISTINE
(PROSVETLJENJA) I SAHADŽI MEDITACIJA

U Beogradu, nedelja, 25. jul, od 10 do 19 h. Uživo.
MESTO: Beograd, FORREST – prostor za rast, u Zvezdarskoj šumu, ul.Neretvanska br. 18.

Metod unutrašnjeg istraživanja i rada, poznat pod imenom INTENZIV PROSVETLJENJA razvijen je u Kaliforniji
krajem 60-tih godina prošlog veka od strane Čarlsa Bernera. U tehnološkom smislu, zasnovan na principu naizmenične upotrebe VOLJE i PREDAJE , predstavlja spoj prastarih Zen koana- Istočne duhovne prakse i savremenih tehnika terapijske komunikacije razvijenih na Zapadu.
Od samog nastanka, predstavljao je svojevrsni tehnološki skok, zbog naglaska na ličnom doživljaju i direktnoj spoznaji, umesto na prepričavanju i verovanju u doživljaje drugih, tako da se .brzo raširio i postao popularan u čitavom razvijenom Svetu.
U daljem nastavku svog dugogodišnjeg i plodnog istraživačkog rada, Berner nastavlja istraživanje u Indiji, gde
se sreće sa prastarom duhovnom praksom Sahadži meditacije, poznatom još kao prirodna ili meditacija predaje.
Ova praksa meditacije predstavlja krunu celokupnog Bernerovog rada i učenja, kojoj se sasvim posvetio u
najzrelijim godinama svog života.
Radionicu vodi Desimir D.Ivanovć, trener kliringa, i majstor Intenziva prosvetljenja. Obuku je završio 1991. godine u Dijadnoj školi Č.Bernera u Australiji.

Kotizacija iznosi 6.000 dinara ili 50 evra.

Dobrodošli!!

Show More

Šta ćeš naučiti?

  • U vreme kada je u svim domenima života prenaglašena upotreba VOLJE i voljnih tehnika u metodoma ličnog razvoja, neophodno je upoznati i kultivisati kod sebe i suprotni princip - PREDAJU.  

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Korpa