Kako donositi najbolje odluke u kriznim situacijama – besplatno predavanje

Lista želja Delite
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Osnovni podaci o kursu

utorak, 04. aprila od 19h putem Zoom platforme u sklopu tradicionalnog maratona pred svaki novi upis u Školu koučinga po metodi kliringa, koja počinje 08. i 09. aprila, sledi novo uvodno predavanje na temu:

Kako donositi najbolje odluke u kriznim situacijama?vedoci smo da živimo u vremenu promena, i to na svim životnim poljima. S toga je od velike važnosti da se što pre pripremimo i naučimo da ih svesno i mudro prođemo. Kako se to priprema za promene i kako se prepoznaje rešenje govoriće Desimir Ivanović iz svog bogatog iskustva psihoterapeuta, kouča i trenera.

Prijavi se putem mail-a contact@lifebalance.rs
Više detalja o novom ciklusu programa koučinga po kliring metodologiji:

Drugi ljudi vam često govore o svojim problemima i traže vašu pomoć i podršku? Spremni ste da preispitate svoj
način života i upravljanja životnom energijom i usmerite je ka ostvarivanju svojih punih potencijala? Ako ste
pozitivno odgovorili na oba pitanja, Vi već imate iskustva sa koučingom.

Radionice u okviru TRENING PROGRAMA LIFE COACHINGA pružiće vam neophodna znanja i lična iskustva u primeni koučinga u sopstvenom životu, kao i efikasne alate za rad sa drugima. Porast svesnosti, lakši i dublji odnosi sa drugima, napredovanje i
upravljanje neophodnim promenama, jačanje i centriranje (uma, emocija,, tela), definisanje ličnog identiteta,
sistema vrednosti i bududih ciljeva, podizanje motivacije i porast energije, vodide vas ka jednom smislenijem,
ispunjenijem i zadovoljnijem životu.
Cilj: Obrazovanje i trening iz koučinga i osposobljavanje za rad sa drugima.
Kome je namenjeno: Zaposlenima koji vode ljudske resurse u kompanijama, menadžerima, profesionalnim
savetnicima i drugim pomagačkim profesijama, kao i svima koji se spremaju da rade u ovim oblastima.
Sadržaj: 1) Principi i alati koučinga; 2) Primena kliringa u koučingu; 3) Struktura ličnosti i slojevi ljudskog uma;
4) Organizaciono ponašanje.
Uslovi: Kandidat treba da je zrela osoba sa iskustvom u ličnom radu, koja poseduje životno i radno iskustvo.
Organizator zadržava pravo procene za svakog kandidata. Maksimalni broj polaznika po grupi je 20.
Specifičnost kliring metoda: Pristup u radu je baziran na podizanju svesnosti, unapređenju i razvoju
međusobnih odnosa i komunikacionih veština.
Rukovodilac obuke: DESIMIR D. IVANOVID, dipl. ing, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Rukovodilac
Škole koučinga i kliringa, radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja,
SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih
sesija raznovrsne problematike sa ljudima raznih rasa, nacija, kultura, klasa. Trenirao je u trogodišnjim obukama
14 generacija klirera, preko 200 učesnika u 8 zemalja (Srbija, Francuska, Nemačka, Švajcarska, Velika Britanija,
Makedonija, Italija i Austrija). Autor knjiga: “Aikido put celovitog razvoja” (1996), “Da li sam ja normalan?”

(2007) i “Od usamljenosti do odnosa” (2011). Osnivač i direktor agencije (1993 – 2016), i sada Društva za lični,
poslovni i socijalni razvoj “Dijada”.

Program online Škole koučinga
1. DEO: LIČNI RAD
Radionica 1: „RAZBORITO DELOVANJE“ UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
8 – 9. April 2023.
Kako dodi do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju
izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?
Koučing: specifičnosti, mogudnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja.
Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata.
Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.
Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI
20 – 21. Maj
Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti
istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje
razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije,
slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje. Lični rad: trening komunikacionih veština.
Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA
17 – 18. Jun
Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog
identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa
životnim i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.
2. DEO: PRINCIPI I ALATI
Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA
8 – 9. Jul
Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i
stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za
odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.
Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI
12 – 13. Avgust
Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad
sa sopstvenim limitima.
Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA
16 – 17. Septembar
Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa
sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.

Show More

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Korpa