0(0)

ŠKOLA KLIRINGA & KOUČINGA “DIJADA”

  • Categories EDUKACIJE
  • Duration 120h
  • Total Enrolled 1
  • Last Update September 13, 2022

  About Course

  Radionice u okviru TRENING PROGRAMA COACHINGA pružiće vam neophodna znanja i lična iskustva u primeni koučinga u sopstvenom životu, kao i efikasne alate za rad sa drugima. Porast svesnosti, lakši i dublji odnosi sa drugima, napredovanje i upravljanje neophodnim promenama. Može se pohadjati ceo program, a prve tri radionice mogu se pohadjati individualno van programa

  Description

   

  Program online škole koučinga po kliring metodi

  1. DEO: LIČNI RAD

  Radionica 1: „RAZBORITO DELOVANJE“ UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
  16 – 17. oktobar 2021.
  Kako doći do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?
  Koučing: specifičnosti, mogudnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja. Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata. Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.
  Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI
  13 – 14. novembar.
  Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje. Lični rad: trening komunikacionih veština.
  Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA
  11 – 12. decembar.
  Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

  2. DEO: PRINCIPI I ALATI

  Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA 15 – 16. januar 2022.
  Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

  Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI
  12 – 13. februar.
  Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.
  Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA
  12 – 13. mart.

  Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.
  i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

  Rukovodilac obuke: DESIMIR D. IVANOVIĆ, dipl. ing, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa, rukovodilac Škole koučinga i kliringa “Dijada”, radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih sesija raznovrsne problematike sa ljudima raznihrasa, nacija, kultura, klasa.

   

  What Will I Learn?

  • Specifičnost kliring metode je što je bazirana na podizanju svesnosti, unapređenju i razvoju međusobnih odnosa i komunikacionih veština kao i lični progres.
  • Šestomesečni trening program. Jedan vikend mesečno (120 sati).
  • Profesionalni sertifikat.
  • Cena vikend radionice (subota i nedelja): 120 evra ili 14.400 dinara.
  • Održava se ONLINE, 10 – 18 h, sa pauzama za ručak i osveženje.
  Free

  Material Includes

  • 1) Principi i alati koučinga; 2) Primena kliringa u koučingu; 3) Struktura ličnosti i slojevi ljudskog uma; 4) Organizaciono ponašanje.

  Requirements

  • Polaznik treba da je zrela osoba sa iskustvom u ličnom radu, koja poseduje životno i radno iskustvo. Organizator zadržava pravo procene za svakog polaznia. Maksimalni broj polaznika po grupi je 20.

  Target Audience

  • Zaposlenima koji vode ljudske resurse u kompanijama, menadžerima, profesionalnim savetnicima i drugim pomagačkim profesijama, kao i svima koji se spremaju da rade u ovim oblastima.
  Shopping Cart
  Scroll to Top