ŠKOLA KLIRINGA & KOUČINGA „DIJADA“

Kategorije: EDUKACIJE
Lista želja Delite
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Osnovni podaci o kursu

 

Program online škole koučinga po kliring metodi

1. DEO: LIČNI RAD

Radionica 1: „RAZBORITO DELOVANJE“ UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
16 – 17. oktobar 2021.
Kako doći do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?
Koučing: specifičnosti, mogudnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja. Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata. Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.
Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI
13 – 14. novembar.
Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje. Lični rad: trening komunikacionih veština.
Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA
11 – 12. decembar.
Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

2. DEO: PRINCIPI I ALATI

Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA 15 – 16. januar 2022.
Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI
12 – 13. februar.
Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.
Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA
12 – 13. mart.

Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.
i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

Rukovodilac obuke: DESIMIR D. IVANOVIĆ, dipl. ing, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa, rukovodilac Škole koučinga i kliringa „Dijada“, radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih sesija raznovrsne problematike sa ljudima raznihrasa, nacija, kultura, klasa.

 

Show More

Šta ćeš naučiti?

  • Specifičnost kliring metode je što je bazirana na podizanju svesnosti, unapređenju i razvoju međusobnih odnosa i komunikacionih veština kao i lični progres.
  • Šestomesečni trening program. Jedan vikend mesečno (120 sati).
  • Profesionalni sertifikat.
  • Cena vikend radionice (subota i nedelja): 120 evra ili 14.400 dinara.
  • Održava se ONLINE, 10 – 18 h, sa pauzama za ručak i osveženje.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Korpa