0(0)

UVODNA ONLINE PREDAVANJA ZA ŠKOLU KOUČINGA PO KLIRING METODI

  • Categories DOGAĐAJI ONLINE
  • Duration 01h
  • Total Enrolled 0
  • Last Update September 13, 2022

  Description

  Imamo zadovoljstvo da vas pozovemo na UVODNA ONLINE PREDAVANJA
  Utorak, 14., 28. septembar i 12. oktobar, od 19 h.
  Škola kliringa i koučinga “Dijada” objavljuje početak novog šestomesečnog ciklusa obuke iz koučinga 
  (120 sati), oktobar 2021 – mart 2022, i trogodišnje Škole kliringa, ( 420 sati), oktobar 2021 – jun 2024,
  koji uključuje trening, lični rad i superviziju.
  Obuka se odvija online jednom mesečno. 
  Prve tri radionice se odnose na lični rad, tokom kojeg, putem ličnih iskustava, se upoznajemo sa širokim i 
  dubokim pristupom kliring metode, koji uključuje rad na mentalnom, emotivnom, telesnom i duhovnom
  (intuitivnom) nivou čoveka. Takav rad otvara mogućnost za istinsku ličnu transformaciju i napredovanje na svim
  ovim nivoima.
  U drugom delu obuke, naredne tri radionice, učimo principe i alate kliringa i koučinga, te treniramo veštine i lične sposobnosti za pomaganje drugima, uključujući i međusobnu razmenu koučing sesija.
  Nakon kompletiranja obuke, učesnici dobijaju Sertifikat i stiču pravo na davanje sesija koučinga pod
  stručnom supervizijom “Dijade”.
  Program šestomesečne obuke Škole koučinga je kompatibilan sa Trogodišnjom obukom iz kliringa.
   

  What Will I Learn?

  • "DIJADA" postoji i aktivno radi punih 28 godina, od kojih 15 godina u inostranstvu.
  • RUKOVODILAC OBUKE: Desimir D.Ivanović,dipl.ing., Trener za ljudske resurse i učitelj kliringa.
  • ASISTENT: Nataša Jovanović,dipl.ing.organizacionih nauka.
  Free
  Shopping Cart
  Scroll to Top