UVODNA ONLINE PREDAVANJA ZA ŠKOLU KOUČINGA PO KLIRING METODI

Kategorije: DOGAĐAJI ONLINE
Lista želja Delite
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Osnovni podaci o kursu

Imamo zadovoljstvo da vas pozovemo na UVODNA ONLINE PREDAVANJA
Utorak, 14., 28. septembar i 12. oktobar, od 19 h.
Škola kliringa i koučinga „Dijada“ objavljuje početak novog šestomesečnog ciklusa obuke iz koučinga 
(120 sati), oktobar 2021 – mart 2022, i trogodišnje Škole kliringa, ( 420 sati), oktobar 2021 – jun 2024,
koji uključuje trening, lični rad i superviziju.
Obuka se odvija online jednom mesečno. 
Prve tri radionice se odnose na lični rad, tokom kojeg, putem ličnih iskustava, se upoznajemo sa širokim i 
dubokim pristupom kliring metode, koji uključuje rad na mentalnom, emotivnom, telesnom i duhovnom
(intuitivnom) nivou čoveka. Takav rad otvara mogućnost za istinsku ličnu transformaciju i napredovanje na svim
ovim nivoima.
U drugom delu obuke, naredne tri radionice, učimo principe i alate kliringa i koučinga, te treniramo veštine i lične sposobnosti za pomaganje drugima, uključujući i međusobnu razmenu koučing sesija.
Nakon kompletiranja obuke, učesnici dobijaju Sertifikat i stiču pravo na davanje sesija koučinga pod
stručnom supervizijom „Dijade“.
Program šestomesečne obuke Škole koučinga je kompatibilan sa Trogodišnjom obukom iz kliringa.
 
Show More

Šta ćeš naučiti?

  • "DIJADA" postoji i aktivno radi punih 28 godina, od kojih 15 godina u inostranstvu.
  • RUKOVODILAC OBUKE: Desimir D.Ivanović,dipl.ing., Trener za ljudske resurse i učitelj kliringa.
  • ASISTENT: Nataša Jovanović,dipl.ing.organizacionih nauka.

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Korpa