Tamara Vujović

Personal Wellness Coach (Lični Wellness Trener)

Ostale edukacije i iskustvo: Mnoge nacionalne i internacionalne edukacije usvajajući različite podržavajuće tehnike i znanja, kao što su NLP, neverbalna komunikacija, Theta Healing, Pathwork, Core Development, telesna psihoterapija, energetski terapeutski rad.

Žiivotna svrha:  da inspirišem ljude na dugoročno dobrostanje.

Životno postignuće:  preduzetnica sa preko 25 godina iskustva u privatnom biznisu, majka  dve devojke

Još malo o meni: dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima i njihovom podsticaju da promene prehrambene i životne navike. Od 2008.godine uspešno vodi Centarlife Fit klub gde se odvijaju razne radionice, seminari ličnog razvoja i obuke za buduće Wellness Trenere

Način rada: Kroz individualnI rad, organizovanje seminara i radionicai kroz nove online platforme

Poruka: Kroz zabavu i stvaranje zdrave zajednice povezujem ljude na putu ka promeni

Korpa