Vesna Aleksić

Coach Integralnog ličnog razvoja i kliringa

Faciliator telesno orijentisane psihoterapije

Certified Life Coach 2011. u USA

Chopra Health&Well being učitelj 

Business mentor

Ostale edukacije i iskustvo: Diplomirani pravnik, 20+godina osnivač i CEO intenacionalnog biznisa, Medijator, Transakciona analiza 101, PEAT procesor Reiki I stepen

Žiivotna svrha: Moj legat je svaki život koji dotaknem ohrabrujući druge da otkriju svoje najdublje potencijale i realizuju ih  na putu svog ličnog razvoja

Životno postignuće:  Što sam se posle višegodišnje borbe postala mama jednoj predivnoj devojčici.

Još malo o meni: Lični rast i razvoj je moja ljubav od rane mladosti a poslednjih 15 godina kroz duboki rad na sebi Integralnog ličnog razvoja i telesno orijentisane psihoterapije vraćam se sebi.

Kao vlasnik privatne kompanije koja je deo internacionalne industrije tokom 20 godina stekla sam ogromno iskustvo u biznisu i radu sa ljudima.

Način rada: Kroz individualne sesije, grupne radionice, organizaciju konferencija i festivala 

Poruka: Smatram da je suština života u balansu te sam kreirala koncept Life Balance da uspostavimo balans izmedju života, posla, porodice, karijere, muškog i ženskog principa…

Korpa