Koučing edukacija (kliring metoda)

Lista želja Delite
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Osnovni podaci o kursu

Drugi ljudi Vam često govore o svojim problemima i traže vašu pomoć i podršku? Spremni ste da preispitate svoj način života i upravljanja životnom energijom i usmerite je ka ostvarivanju svojih punih potencijala? Ako ste pozitivno odgovorili na oba pitanja –  to znači da već imate iskustva sa koučingom.

Radionice u okviru TRENING PROGRAMA LIFE COACHING-a pružiće vam neophodna znanja i lična iskustva u primeni koučinga u sopstvenom životu, kao i efikasne alate za rad sa drugima.

Zatim porast svesnosti, lakši i dublji odnosi sa drugima, napredovanje i upravljanje neophodnim promenama, jačanje i centriranje (uma, emocija,, tela), definisanje ličnog identiteta, sistema vrednosti i bududih ciljeva, podizanje motivacije i porast energije, vodide vas ka jednom smislenijem, ispunjenijem i zadovoljnijem životu.

Cilj: Obrazovanje i trening iz koučinga i osposobljavanje za rad sa drugima.

Sadržaj:

1) Principi i alati koučinga;

2) Primena kliringa u koučingu;

3) Struktura ličnosti i slojevi ljudskog uma;

4) Organizaciono ponašanje.

Uslovi: Kandidat treba da je zrela osoba sa iskustvom u ličnom radu, koja poseduje životno i radno iskustvo. Organizator zadržava pravo procene za svakog kandidata. Maksimalni broj polaznika po grupi je 20.

Specifičnost kliring metoda: Pristup u radu je baziran na podizanju svesnosti, unapređenju i razvoju međusobnih odnosa i komunikacionih veština.

 

Rukovodilac obuke: DESIMIR D. IVANOVID, dipl. ing, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Rukovodilac Škole koučinga i kliringa, radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih sesija raznovrsne problematike sa ljudima raznih rasa, nacija, kultura, klasa.

 

Program online Škole koučinga

1. DEO: LIČNI RAD
Radionica 1: „RAZBORITO DELOVANJE“ UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
8 – 9. April 2023.
Kako doći do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?
Koučing: specifičnosti, mogućnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja. Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata. Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.

Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI
20 – 21. Maj
Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje. Lični rad: trening komunikacionih veština.

Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA
17 – 18. Jun
Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

 

2. DEO: PRINCIPI I ALATI
Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA
8 – 9. Jul
Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI
12 – 13. Avgust
Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.

Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA
16 – 17. Septembar
Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.

 

Prijavite se sada!

 

Za više informacija nas kontaktirajte i naravno zapratite našu instagram stranicu Life Balance Ovde. 

Show More

Šta ćeš naučiti?

  • Pruža teorijsko znanje
  • Praksa sa drugim polaznicima
  • Upoznavanje sebe na jednom dubljem nivou
  • Unapređivanje sopstvene komunikacije
  • Razvijanje veštine postavljanja pitanja
  • Razumevanje ljudske psihe na jednom novom nivou
  • I Još mnogo toga

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Korpa