Škola Koučinga po Kliring metodologiji

Kategorije: EDUKACIJE
Lista želja Delite
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Osnovni podaci o kursu

„Sami ništa ne možete spoznati. Svesnost se postiže u komunikaciji sa drugim ljudima.“

KOUČING (Kliring metod) – NOVI CIKLUS OBUKE – KOUČING

april – septembar 2022.

 

Specifičnost kliring metoda: Pristup u radu je baziran na podizanju svesnosti, unapređenju i razvoju
međusobnih odnosa i komunikacionih veština.

Program online škole koučinga po kliring metodi

1. DEO: LIČNI RAD

Radionica 1: „RAZBORITO DELOVANJE“ UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA

16 – 17. april 2022.
Kako doći do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa? Koučing: specifičnosti, mogućnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja. Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata. Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.

Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI

21 – 22. maj 2022.
Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje. Lični rad: trening komunikacionih veština.

Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA

25 – 26. jun 2022.
Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima. Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

Prve tri radionice se odnose na lični rad, tokom kojeg, putem ličnih iskustava, se upoznajemo sa širokim i dubokim pristupom kliring metode, koji uključuje rad na mentalnom, emotivnom, telesnom i duhovnom (intuitivnom) nivou čoveka. Takav rad otvara mogućnost za istinsku ličnu transformaciju i napredovanje na svim ovim nivoima.

U drugom delu obuke, naredne tri radionice, učimo principe i alate kliringa i koučinga, te treniramo veštine i lične sposobnosti za pomaganje drugima, uključujući i međusobnu razmenu koučing sesija. Nakon kompletiranja obuke, učesnici dobijaju Sertifikat i stiču pravo na davanje sesija koučinga pod stručnom supervizijom „Dijade“. Program šestomesečne obuke Škole koučinga je kompatibilan sa Trogodišnjom obukom iz kliringa.

2. DEO: PRINCIPI I ALATI

Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA

16 – 17. jul 2022.
Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI

13 – 14. avgust 2022.
Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.

Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA

17 – 18. septembar 2022.

Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.

Rukovodilac obuke:

DESIMIR D. IVANOVIĆ, dipl. ing, trener za ljudske resurse i učitelj kliringa, radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih sesija raznovrsne problematike. Trenirao je u trogodišnjim obukama 14 generacija klirera, preko 200 učesnika u 8 zemalja

Asistent:

Nataša Jovanović, dipl. ing. organizacionih nauka, kliring terapeut i kouč, Wingwave kouč, Joga instruktor, preduzetnica, vlasnik FoRRest prostora za rast, mama dve devojčice

Imamo zadovoljstvo da vas pozovemo na:

UVODNO ONLINE PREDAVANJE
12. Aprila, utorak od 19h.

Kao i na prvu radionicu novog ciklusa obuke:

RAZBORITO DELOVANJE – UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
Subota i nedelja, 16 i 17. aprila, od 10 do 18h

Za kraj, zapratite nas na našoj instagram stranici Life Balance na kojoj možete stalno dobijati informacije o najnovijim događajima iz sveta ličnog razvoja Ovde.

Show More

Šta ćeš naučiti?

  • Steći ćete neophodna znanja i lična iskustva u primeni koučinga u sopstvenom životu
  • Imaćete u ruci efikasne alate za rad sa drugima
  • Očekuje vas porast svesnosti, lakši i dublji odnosi sa drugima
  • Napredovanje i upravljanje neophodnim promenama
  • Jačanje i centriranje (uma, emocija, tela)
  • Definisanje ličnog identiteta, sistema vrednosti i budućih ciljeva
  • Podizanje motivacije i porast energije
  • Vodiće vas ka jednom smislenijem, ispunjenijem i zadovoljnijem životu
  • Uključuje trening, lični rad i superviziju

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Korpa