ŠKOLA KOUČINGA PO KLIRING METODOLOGIJI

Lista želja Delite
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Osnovni podaci o kursu

NOVI CIKLUS OBUKE – KOUČING (Kliring metod)

Škola kliringa i koučinga „Dijada“ objavljuje početak novog šestomesečnog ciklusa obuke iz koučinga – kliring metod (120 sati), koji uključuje trening, lični rad i superviziju.

Obuka se odvija jednom mesečno kao vikend radionica.

Prve tri radionice se odnose na na lični rad, tokom kojeg, putem ličnih iskustava, se upoznajemo sa širokim i dubokim pristupom kliring metode, koji uključuje rad na mentalnom, emotivnom, telesnom i duhovnom (intuitivnom) nivou čoveka.

Takav rad otvara mogućnost za istinsku ličnu transformaciju i napredovanje na svim ovim nivoima.

U drugom delu obuke, naredne tri radionice, učimo principe i alate kliringa i koučinga, te treniramo veštine i lične sposobnosti za pomaganje drugima, uključujući i međusobnu razmenu koučing sesija.

Nakon kompletiranja obuke, učesnici dobijaju Sertifikat i stiču pravo na davanje sesija koučinga pod stručnom supervizijom „Dijade“. Program šestomesečne obuke Škole koučinga je kompatibilan sa Trogodišnjom obukom iz kliringa.

Cilj: Obrazovanje i trening iz koučinga i osposobljavanje za rad sa drugima.

Iskoristite priliku da budete na prvoj radionici novog ciklusa obuke:

RAZBORITO DELOVANJE – UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
Subota i nedelja, 20 i 21. Aprila, od 10 do 18 h.

Kome je namenjen koučing po kliring metodi:

  • Zaposlenima koji vode ljudske resurse u kompanijama
  • menadžerima
  • profesionalnim savetnicima
  • i drugim pomagačkim profesijama
  • svima koji se spremaju da rade u ovim oblastima

Sadržaj:

1) Principi i alati koučinga

2) Primena kliringa u koučingu

3) Struktura ličnosti i slojevi ljudskog uma

4) Organizaciono ponašanje.

Uslovi: Kandidat treba da je zrela osoba sa iskustvom u ličnom radu, koja poseduje životno i radno iskustvo. Organizator zadržava pravo procene za svakog kandidata. Maksimalni broj polaznika po grupi je 20.

Radionice u okviru TRENING PROGRAMA COACHINGA pružiće vam neophodna znanja i lična iskustva u primeni koučinga u sopstvenom životu, kao i efikasne alate za rad sa drugima.

Porast svesnosti, lakši i dublji odnosi sa drugima, napredovanje i upravljanje neophodnim promenama, jačanje i centriranje (uma, emocija, tela), definisanje ličnog identiteta, sistema vrednosti i budućih ciljeva, podizanje motivacije i porast energije, vodiće vas ka jednom smislenijem, ispunjenijem i zadovoljnijem životu.

Vreme trajanja: april – septembar 2024.

UŽIVO

Obuka se odvija jednom mesečno kao vikend radionica.

Prve tri radionice se odnose na na lični rad, tokom kojeg, putem ličnih iskustava se upoznajemo sa širokim i dubokim pristupom kliring metode, koji uključuje rad na mentalnom, emotivnom, telesnom i duhovnom (intuitivnom) nivou čoveka. Takav rad otvara mogućnost za istinsku ličnu transformaciju i napredovanje na svim ovim nivoima.

U drugom delu obuke, naredne tri radionice, učimo principe i alate kliringa i koučinga, te treniramo veštine i lične sposobnosti za pomaganje drugima, uključujući i međusobnu razmenu koučing sesija.

Nakon kompletiranja obuke, učesnici dobijaju Sertifikat i stiču pravo na davanje sesija koučinga pod stručnom supervizijom „Dijade“.

Program šestomesečne obuke Škole koučinga je kompatibilan sa Trogodišnjom obukom iz kliringa.


Program online Škole koučinga

1. DEO: LIČNI RAD
Radionica 1: „RAZBORITO DELOVANJE“ UVOD U KLIRING I OSNOVE KOUČINGA
20-21. April 2024.
Kako doći do jasne slike o sopstvenoj Stvarnosti, na osnovu koje možemo da vučemo prave poteze u cilju izgradnje sopstvenog života, umesto da samo reagujemo na ono što nam se događa?
Koučing: specifičnosti, mogudnosti, ograničenja. Razlike između koučinga, psihoterapije i savetovanja. Komunikacioni ciklus, procesovanje, dijadni odnos. Praksa i efekti kliringa. Uvid u pregled nivoa rada i alata.

Lični rad: životni ciljevi i osnovne odgovornosti.

Radionica 2: RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI
25. – 26. Maj 2024.
Kako delovati autonomno u kompleksnim uslovima. Tehnika fidbeka. Neverbalna komunikacija. Prednosti istinskog odnosa zasnovanog na svesnosti i razumevanju, umesto na trikovima. 21 maksima za postizanje razumevanja. Kako se uspostavlja kontakt, gradi alijansa, razvija empatija. Suočavanje, slanje komunikacije, slušanje, reformulisanje, konfrontacija i potvrđivanje.

Lični rad: trening komunikacionih veština.

Radionica 3: MOJA ŽIVOTNA MISIJA
29 – 30. Jun 2024.
Suočavanje i upravljanje promenama: zona komfora, strahovi, izazovi, akcija. Razvoj ličnog i profesionalnog identiteta. Strategija, taktika, odlučivanje. Sistemi vrednosti, etika, tipovi ljudi. Postupak i procedura rada sa životnim i poslovnim ciljevima.

Lični rad: izrada kolaža – MOJA ŽIVOTNA MISIJA.

2. DEO: PRINCIPI I ALATI
Radionica 4: PRINCIPI KOUČINGA I ALATI KLIRINGA
27. – 28. Jul 2024.
Standardni model koučing sesije. Utvrđivanje potreba i očekivanja. Dužina rada, broj sesija, ugovor. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Osnovni alati 1-2. Prihvatanje i podrška. Lični rad: Podizanje ličnog kapaciteta za odnose sa drugima. Trening primene osnovnih alata.

Radionica 5: PROBLEMI I KONFLIKTI
24. – 25. Avgust 2024.
Definicija, identifikovanje, strategija. Procedura i stupnjevi primene tehnika. Alati 3-4. Lični rad: Suočavanje i rad sa sopstvenim limitima.

Radionica 6: ETAPE I PRAKSA KOUČINGA
14. – 15. Septembar 2024.
Testiranje pređenog gradiva. Razmena sesija. Grupna supervizija. Lični rad: Analiza i procena ličnog procesa sopstvenog napredovanja. Kompletiranje obuke, proslava i dodela Sertifikata.


Mesečna školarina: 120 evra ili 14.400 dinara.

RUKOVODILAC OBUKE: Desimir D.Ivanović,dipl.ing., Trener za ljudske resurse.

ASISTENT: Nataša Jovanović,dipl.ing.organizacionih nauka.

Show More

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Korpa