Žena, majka, kraljica

Da li znate šta su ARHETIPOVI? Arhetipovi su najdublji PROGRAMI u psihičkoj strukturi i deo su kolektivnog nesvesnog. Imaju stadijume zrelosti primerene životnim fazama. Po Platonu to su mentalne forme ugrađene u našu dušu pre rodjenja i teže svojoj realizaciji. Postoje različite podele ženskih arhetipova, neke od njih su Arhetip Majke, Arhetip Kraljice, Arhetip ljubavnice, […]

Žena, majka, kraljica Read More »

Da li znate šta su ARHETIPOVI? Arhetipovi su najdublji PROGRAMI u psihičkoj strukturi i deo su kolektivnog nesvesnog. Imaju stadijume zrelosti primerene životnim fazama. Po Platonu to su mentalne forme ugrađene u našu dušu pre rodjenja i teže svojoj realizaciji. Postoje različite podele ženskih arhetipova, neke od njih su Arhetip Majke, Arhetip Kraljice, Arhetip ljubavnice,