kliring

RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI

Ova radionica pruža odgovore na sva vaša pitanja koja ste znali i niste znali da imate, kao i praktične vežbe i rešenja za različite situacije. Besplatna uvodna online predavanja UTORKOM, 7, 14 i 21. Maja od 19:00h TEME PREDAVANJA:   7. Maj: „Neophodni preduslovi za ostvarivanje efikasne komunikacije“. 14. Maj: „Komunikacione faze u procesu prodaje“. […]

RAZVOJ KOMUNIKACIONIH SPOSOBNOSTI Read More »

Ova radionica pruža odgovore na sva vaša pitanja koja ste znali i niste znali da imate, kao i praktične vežbe i rešenja za različite situacije. Besplatna uvodna online predavanja UTORKOM, 7, 14 i 21. Maja od 19:00h TEME PREDAVANJA:   7. Maj: „Neophodni preduslovi za ostvarivanje efikasne komunikacije“. 14. Maj: „Komunikacione faze u procesu prodaje“.

ŠKOLA KOUČINGA PO KLIRING METODOLOGIJI

NOVI CIKLUS OBUKE – KOUČING (Kliring metod) Škola kliringa i koučinga „Dijada“ objavljuje početak novog šestomesečnog ciklusa obuke iz koučinga – kliring metod (120 sati), koji uključuje trening, lični rad i superviziju. Obuka se odvija jednom mesečno kao vikend radionica. Prve tri radionice se odnose na na lični rad, tokom kojeg, putem ličnih iskustava, se

ŠKOLA KOUČINGA PO KLIRING METODOLOGIJI Read More »

NOVI CIKLUS OBUKE – KOUČING (Kliring metod) Škola kliringa i koučinga „Dijada“ objavljuje početak novog šestomesečnog ciklusa obuke iz koučinga – kliring metod (120 sati), koji uključuje trening, lični rad i superviziju. Obuka se odvija jednom mesečno kao vikend radionica. Prve tri radionice se odnose na na lični rad, tokom kojeg, putem ličnih iskustava, se

Korpa