Ksenija Marković

Specijalni pedagog i zaljubljenik u ljude

Život i životna svrha

Zanima te životna svrha? Važno je imati zdrav odnos akcije i teorije. Idealan odnos je 80/20 u korist akcije. Ako stalno razmišljamo o tome šta je to što želimo, a ne probamo život, ne osetimo ga, dozvolimo da nam promiče pod prstima, ne vidimo smisao i ne čujemo zov naše svrhe onda je potrebno da […]

Život i životna svrha Read More »

Zanima te životna svrha? Važno je imati zdrav odnos akcije i teorije. Idealan odnos je 80/20 u korist akcije. Ako stalno razmišljamo o tome šta je to što želimo, a ne probamo život, ne osetimo ga, dozvolimo da nam promiče pod prstima, ne vidimo smisao i ne čujemo zov naše svrhe onda je potrebno da

Neverbalna komunikacija

  Sve više postajemo svesni važnosti onoga sto ne izražavamo samo rečima već i neverbalnim signalima, kroz pokret, ton glasa, mimiku, gestove, držanje, govor tela i dr. Različiti stilovi komunikacije imaju drugačiju neverbalnu komunikaciju. Neverbalno ponašanje osobe sa agresivnim stilom komunikacije: ♦ Glas – jačina zvuka je glasna ♦ Položaj – “veći” od drugih ♦

Neverbalna komunikacija Read More »

  Sve više postajemo svesni važnosti onoga sto ne izražavamo samo rečima već i neverbalnim signalima, kroz pokret, ton glasa, mimiku, gestove, držanje, govor tela i dr. Različiti stilovi komunikacije imaju drugačiju neverbalnu komunikaciju. Neverbalno ponašanje osobe sa agresivnim stilom komunikacije: ♦ Glas – jačina zvuka je glasna ♦ Položaj – “veći” od drugih ♦

Korpa