Zašto ljubav boli?

Ljubav ne boli, jer ljubav je smisao i esencija života. Ono što stvara bol je naš način vezivanja u partnerskim odnosima ili vrsta attachment-a. Način funkcionisana i obrasce ponašanja u partnerskim odnosima određuju naši unutrašnji radni modeli. To su podsvesni programi funkcioniranja u emocionalnim odnosima. Razvijeni su kroz najranija iskustva vezivanja za roditelje, a pre […]

Zašto ljubav boli? Read More »

Ljubav ne boli, jer ljubav je smisao i esencija života. Ono što stvara bol je naš način vezivanja u partnerskim odnosima ili vrsta attachment-a. Način funkcionisana i obrasce ponašanja u partnerskim odnosima određuju naši unutrašnji radni modeli. To su podsvesni programi funkcioniranja u emocionalnim odnosima. Razvijeni su kroz najranija iskustva vezivanja za roditelje, a pre