Zašto ljubav boli?

Ljubav ne boli, jer ljubav je smisao i esencija života. Ono što stvara bol je naš način vezivanja u partnerskim odnosima ili vrsta attachment-a.

Način funkcionisana i obrasce ponašanja u partnerskim odnosima određuju naši unutrašnji radni modeli. To su podsvesni programi funkcioniranja u emocionalnim odnosima. Razvijeni su kroz najranija iskustva vezivanja za roditelje, a pre svega sa majkom, kada se mozak bavio učenjem o svetu i sebi. To odredjuje naše buduće veze i funkcionisanje u emocionalnim odnosima.

 

Način vezivanja u partnerskim odnosima svrstava nas u jedan od 4 tipa:

Odbijajući tip se oseća dobro i kada nije u vezi i želi samostalnost ili površnu vezu jer je dublji kontakt opasan i drži se na distanci. Uprkos čežnji za kontaktom dete je razvilo mehanizam držanja velike
distance da ne bi bilo povređeno. Osoba oseća da ne treba i ne želi bliskost, treba joj puno prostora, slobode. Oseća se ugroženo ako mu je druga osoba preblizu.

Potrebiti tip je previše zaokupljen bliskim odnosima i njegovo unurašnje stanje zavisi od prihvaćenosti od strane drugog. Želi biti jako blizak s partnerom i nesvesno se boji da će ga partner napustiti. Povezan je sa svojom slabošću, nevrednošću, potrebom i očekuje od partnera da ga namiri. „Ako partner nije sa mnom osećam se loše“, kao i beba čije mame nema u sobi. „Što sam više potrebit to mi više trebaš. Moja sigurnost je ugrožena ako nismo dovoljno blizu, ili ako odeš.“

Plašljivi tip želi bliskost, ali se na nesvesnom nivou plaši jer očekuje ponovo odbacivanja, ne veruje drugima i ne prepušta se u vezama. Nastaje kada dete nije ostvarilo ni prvo vezivanje s mamom (bonding), niti se namirilo u simbiozi, ali ima snažni potrebu za bliskošću. Nenamirena osoba čezne za stapanjem s nekim, ali ujedno ima strah da se pusti u odnos.

Sigurni tip ima pozitivnu sliku i o sebi i o drugima i ima bliske odnose u kojima ne gubi autonomiju.
Voli partnera takvog kakav jeste i ne treba da partner bude drugačiji kako bi se osećao bolje. „Dobro mi je i bez tebe, ali sa tobom mi je još bolje.“

Ostavi komentar

Korpa