Moć je u nama

Što smo bolje prošli u ranom periodu detinjstva, to imamo veći kapacitet za odnose sa drugim ljudima. Moć je u nama samima, a što imamo bolju startnu poziciju, to bolje. Što smo se više osećali sigurnim i voljenim i slobodnim da izrazimo sebe, svoju prirodu to nam olakšava život odrasle osobe. Onda doživljamo svet kao […]

Moć je u nama Read More »

Što smo bolje prošli u ranom periodu detinjstva, to imamo veći kapacitet za odnose sa drugim ljudima. Moć je u nama samima, a što imamo bolju startnu poziciju, to bolje. Što smo se više osećali sigurnim i voljenim i slobodnim da izrazimo sebe, svoju prirodu to nam olakšava život odrasle osobe. Onda doživljamo svet kao