Moje primarne potrebe

Naše primarne potrebe – nekad kad smo još bili u maminom stomaku, pa sve do treće godine života kao i sada kad smo odrasli (primarne potrebe) su u suštini ostale iste samo su se akteri od kojih poražujemo i očekujemo da ih namire promenili. SIGURNOST – Kroz poveznost i kontakt sa mamom, sigurna luka od […]

Moje primarne potrebe Read More »

Naše primarne potrebe – nekad kad smo još bili u maminom stomaku, pa sve do treće godine života kao i sada kad smo odrasli (primarne potrebe) su u suštini ostale iste samo su se akteri od kojih poražujemo i očekujemo da ih namire promenili. SIGURNOST – Kroz poveznost i kontakt sa mamom, sigurna luka od