žena

Žena, majka, kraljica

Da li znate šta su ARHETIPOVI? Arhetipovi su najdublji PROGRAMI u psihičkoj strukturi i deo su kolektivnog nesvesnog. Imaju stadijume zrelosti primerene životnim fazama. Po Platonu to su mentalne forme ugrađene u našu dušu pre rodjenja i teže svojoj realizaciji. Postoje različite podele ženskih arhetipova, neke od njih su Arhetip Majke, Arhetip Kraljice, Arhetip ljubavnice, […]

Žena, majka, kraljica Read More »

Da li znate šta su ARHETIPOVI? Arhetipovi su najdublji PROGRAMI u psihičkoj strukturi i deo su kolektivnog nesvesnog. Imaju stadijume zrelosti primerene životnim fazama. Po Platonu to su mentalne forme ugrađene u našu dušu pre rodjenja i teže svojoj realizaciji. Postoje različite podele ženskih arhetipova, neke od njih su Arhetip Majke, Arhetip Kraljice, Arhetip ljubavnice,

Zašto ljubav boli?

Ljubav ne boli, jer ljubav je smisao i esencija života. Ono što stvara bol je naš način vezivanja u partnerskim odnosima ili vrsta attachment-a. Način funkcionisana i obrasce ponašanja u partnerskim odnosima određuju naši unutrašnji radni modeli. To su podsvesni programi funkcioniranja u emocionalnim odnosima. Razvijeni su kroz najranija iskustva vezivanja za roditelje, a pre

Zašto ljubav boli? Read More »

Ljubav ne boli, jer ljubav je smisao i esencija života. Ono što stvara bol je naš način vezivanja u partnerskim odnosima ili vrsta attachment-a. Način funkcionisana i obrasce ponašanja u partnerskim odnosima određuju naši unutrašnji radni modeli. To su podsvesni programi funkcioniranja u emocionalnim odnosima. Razvijeni su kroz najranija iskustva vezivanja za roditelje, a pre

Korpa