Neverbalna komunikacija

 

Sve više postajemo svesni važnosti onoga sto ne izražavamo samo rečima već i neverbalnim signalima, kroz pokret, ton glasa, mimiku, gestove, držanje, govor tela i dr. Različiti stilovi komunikacije imaju drugačiju neverbalnu komunikaciju.

Neverbalno ponašanje osobe sa agresivnim stilom komunikacije:

Glas – jačina zvuka je glasna

Položaj – “veći” od drugih

Gestovi – veliki, brzi, oštri

Izraz lica – mrštenje

Prostorna pozicija – napadi ličnog prostora drugog, pokušavaju da stoje iznad drugih

 

Neverbalno ponašanje osobe sa pasivno-agresivnim stilom komunikacije:

Glas – često govori umilnim slatkim glasom: “Alo ženska, kako si mi?”

Položaj – često asimetričan (na primer stojeći sa rukom na kuku, a kuk izbacuje kada je sarkastična ili patronizirajuća)

Gestovi – mogu biti brzi

Izražavanje lica – često izgledaju slatko i nevino

Prostorna pozicija – često suviše bliska, čak i dodiruju druge, jer se pretvaraju da su topli i prijateljski nastrojeni

 

Neverbalno ponašanje manipulativnog stila komunikacije:

Glas – patronizirajuće, zavidno, glomazno, često visoka intenzivnost

Izraz lica – može koristiti izraz lica u stilu tužnog kučeta

 

Neverbalno ponašanje osoba sa submisivnim stilom komunikacije:

Glas – govor je mekan

Gestovi – uvijaju se i vrpolje

Izraz lica – nema kontakta sa očima

Prostorna pozicija – postaju manji/niži od drugih

 

Svako od nas u određenim situacijama i s određenim ljudima može koristiti drugačiji stil komunikacije.

Reči su manje važne, budući da određuju samo 7% uticaja koji imaju na sagovornika, dok su brzina, ton glasa, izgovor, odgovorni za 38%, a neverbalno ponašanje 55% uticaja.

Ostavi komentar

Korpa