komunikacija

Kreativnost i komunikacija

Komunikacija je važna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog života

Granice i Kontakt

Upravo suprotno od onog što najčešće pretspostavljamo, postavljanje granica čuva i produbljuje naše odnose sa drugima zato što su granice i mesto kontakta i mesto razdvajanja. Gde su tvoje lične granice i kako ih postavljaš u odnosu sa drugima?

Kreativnost i komunikacija

Komunikacija je važna aktivnost koju čak i nesvesno sprovodimo u svakom trenutku našeg svakodnevnog života

Granice i kontakt

Upravo suprotno od onog što najčešće pretspostavljamo, postavljanje granica čuva i produbljuje naše odnose sa drugima zato što su granice i mesto kontakta i mesto razdvajanja. Gde su tvoje lične granice i kako ih postavljaš u odnosu sa drugima?

Shopping Cart