Grlena čakra

Peta – Grlena čakra ima ime –  Visudha (počišćenje). ″Vi″ na sanskritu znači nešto veliko, odnosno nešto što se ne može meriti. Dok ″Shuddi″ znači pročišćenje. U mnogim tradicijama, ovaj centar se naziva centar pročišćenja.

Svrha: komunikacija, kreativnost
Lokacija: grlo, faringalni pleksus
Boja: plava
Čulo: čulo sluha
Element: etar
Razvojni period: od 7. do 12. godine
Razrajući virusni program: Laži
Delovi tela: grlo, vrat, ruke, šake
Temeljno pravo: pravo da govorim i budem čut

Zdrava grlena čakra

Ona podrazumeva rezonantan, zvučan glas, dobrog slušatelja, dobar osećaj za vreme i ritam, jasnu komunikaciju, kreativno živeljenje

Povrede i traume: laži, konfliktne poruke, verbalno nasilje, stalno vikanje, preterane kritike, tajne, autoritarni roditlelji

Potrpažnjena: strah od govora, mali, slabi glas, teškoće s izražavanjem osećaja rečima, introvernost, stidljivost, strah od izloženosti

Pretrpana: previše pričanja, pričanje kao odbrana, nesposobnost slušanja, tračarenje, dominantan glas, upadanje u reč

Razvoj: razvoj ove čakre direktno je vezana sa kontrolom misli

Probuđena Vishuddi čakra: prestaje na svet da gleda kroz obrasce dobra i zla. Zato se svako životno iskustvo pretvara u blaženstvo.

Aktivna čakra: osobe obično zrače mudrošću i razumevanjem. Međutim, ovakvo stanje svesti proizlazi iz unutrašnjeg iskustva, a ne intelekta. Osoba počinje da oseća, kako svoje, tako i tuđe misaone vibracije, ali putem uma, a ne sluha. Na ovom nivou tišina uma postaje sve intenzivnija, a osoba sve češće doživljava spontanu tišinu, prazninu, te nadilazi sve strahove i vezanosti.

Zdravstvene posledice: problem s grlom, krajnicima, uši, štitna žlezda, glas ,vrat, stiznuta vilica

Kako se balansira: opuštanje vrata i ramena, puštanje glasa, pevanje, skandiranje, pričanje priča, pisanje dnevika ili tišiina kod pretrpane, komunikacija s unutrašnjim detetom

Uzroci blokade grlene čakre

Ako nemamo nekoga ko će nas saslušati i poštovati naše stavove često dolazi do poremećaja protoka energije u grlenoj čakri. Energija neizraženih osećaja zadržava se u našem telu. Tu stvara blokade što uzrokuje emocionalnu i fizičku bol te se pretvara u bolest. Često su to poremećaji u radu štitnjače, koja najčešće reagira na stres. Ako čakra nije otvorena i balansirana, ne pojavljuje se samo fizički poremećaj u radu štitnjače već i problemi u komunikaciji odnosno samoizražavanju.

Svest: aspekt izražavanja i prihvatanja. Izražavanje može biti u formi komunikacije kada neko nešto želi i šta želi. Ili može biti umetničko izražavanje (slikanje, muzika, ples kao oblik izražavanja šta osećamo u sebi). Izražavanje je povezano sa prihvatanjem. Metafizički, ova čakra je povezana sa stvaralaštvom, stvaranjem, izražavajući u fizičkom svetu ispunjenje cilja.

Afirmacija: živim i govorim istinu, jasno izražavam svoju nameru

Mantra: ham

Prepoznaješ se u tekstu? Želiš da aktiviraš svoje čakre? Poseti odeljak Partneri Ovde na našem sajtu i pronađi pravu osobu za rad na čakrama. Zaprati nas na instragram stranici Life Balance Ovde.

Ostavi komentar

Korpa