odlaganje obaveza

Prokrastinacija – odlaganje obaveza

Prokrastinacija ili odlaganje obaveza je navika odlaganja važnog zadatka, obično se fokusirajući na manje hitne, prijatnije i lakše aktivnosti. Kao što je na primer gledanje filma ili serije, raznih video snimaka na YouTube-u ili slušanje muzike. Razlikuje se od lenjosti, koja je nespremnost da se deluje. Prokrastinacija ili može se nazvati i odugovlačenjem, je duboko […]

Prokrastinacija – odlaganje obaveza Read More »

Prokrastinacija ili odlaganje obaveza je navika odlaganja važnog zadatka, obično se fokusirajući na manje hitne, prijatnije i lakše aktivnosti. Kao što je na primer gledanje filma ili serije, raznih video snimaka na YouTube-u ili slušanje muzike. Razlikuje se od lenjosti, koja je nespremnost da se deluje. Prokrastinacija ili može se nazvati i odugovlačenjem, je duboko

Odlaganje obaveza

Odlaganje obaveza? Od čega bežiš kada odlažeš? Kraj je dana, večernji su sati, tik pred spavanje. Puno toga što je bilo u planu za danas je ostalo nedovršeno što na poslu što privatno. Šta u ovoj situaciji kažeš sebi? Ja sam lenja, neodgovorna, glupa, ne znam kako? Odlaganje obaveza ili prokrastinacija je nepotrebno odlaganje neke

Odlaganje obaveza Read More »

Odlaganje obaveza? Od čega bežiš kada odlažeš? Kraj je dana, večernji su sati, tik pred spavanje. Puno toga što je bilo u planu za danas je ostalo nedovršeno što na poslu što privatno. Šta u ovoj situaciji kažeš sebi? Ja sam lenja, neodgovorna, glupa, ne znam kako? Odlaganje obaveza ili prokrastinacija je nepotrebno odlaganje neke

Korpa