Emocionalna sloboda

E-motion, „motion“ ne engleskom znači „pokret“, dakle emocije su energija u pokretu. Ono što je važno je da na njih možemo da utičemo. Da, možemo.

Emocije su jedna od 6 stvari koje čine životni balans, pored hrane, sna, fizičke aktivnosti meditacije i brige o sebi.

One su naša reakcija na podražaje iz okoline i ono što je interesantno, manifestuju se kroz telesne senzacije.  Emocije su ono što se dešava u telu. A naše telo je kuća u kojoj živi naša duša i naše telo pamti sve, ono nosi naše stvarno JA!

Kada osvestimo emociju ona postaje osećaj. Dugotrajno potiskivanje emocija i njihovo nepropuštanje dovodi do blokada u telu, do somatizacije i do psihosomatskih poremećaja
One čine našu srž zato svaki poremećaj na emocionalnom nivou izaziva probleme na višem nivou.

Evo kako to izgleda odozgo na dole:

  • PONAŠANJE (Manifestacija)
  • MISLI
  • OSEĆAJI
  • EMOCIJE
  • SENZACIJE I IMPULSI

Telo nam najpre šapuće sve dok ne počne da vrišti. Zato se emocijama trebamo baviti: proradi, propusti, otpusti, oslobodi.

Ostavi komentar

Korpa