Granice su I mesto kontakta I mesto razdvajanja

Upravo suprotno od onog što najčešće predspostavljamo, postavljanje granica čuva i produbljuje naše odnose sa drugima zato što su granice i mesto kontakta i mesto razdvajanja.

Da bi postavljali drugima granice preduslov je da imamo svoje lične granice.

Da bi mali svoje lične granice preduslov je da imamo sebe.

Da bi imali sebe preduslov je kako smo prošli u fazi izranjanja sebe i da smo imali dosta dobre roditelje koji su nama postavljali zdrave granice.

U suprotnom još u ranom detinjstvu se formiraju nesvesna uverenja da je opasno postaviti granicu jer smo često morali da odustajemo od sebe kako bi ostali u kontaktu sa roditeljima i izbegi odbacivanje.

Obično svi postavljamo isto pitanje “ Kako da postavim granice a da ne povredim druge?”

Odgovor je: Teško

Ljudi koje nemaju svoje lične granice ili teško postavljaju granice reaguju burno kad im neko postavi granice. Mogu nam reći da smo sebični i probaće da nas posrame ili okrive ali tu se vidi nivo njihove emocionalne zrelosti,a  naš odgovor na njihovu reakciju govori opet o nama.

Oibčno kad postavljamo granice plašimo se da ćemo biti odbačeni pa se javlja potreba da budemo “people pleaseri” tj udovoljavamo drugima.

Posebno smo mi žene vaspitavane od malena da budemo ljubazne i udovoljavamo drugima i plašimo se da postavljamo granice ali ovo je deo process otpuštanja starih obrazaca I kondicioniranja a na putu povratka našem autentičnom selfu.

Mi nismo odgovorni za emocionalna stanja drugih ljudi već samo za svoje reakcije na njih I za svoja emocionalna stanje.

Kada nam neko predje granicu naše je da se izrazimo kako se osećamo u vezi s tim,  a ne da emocionalno odregujemo kroz napad na osobu koja nam je prešla granicu jer onda ulazimo u začarani krug povredjivanja.

Postoje:

Telesne granice

Emocionalne granice

Lične granice

Socijalne granice

Mentalne granice

Energetske granice

Ostavi komentar

Korpa