DUH IGRE-Radionica

Kategorije: DOGAĐAJI UŽIVO
Lista želja Delite
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Osnovni podaci o kursu

„DUH IGRE“

 

Lila paradigma, kvantna svesnost i sahadži meditacija

 

U vreme kada je u svim domenima života prenaglašena upotreba VOLJE i voljnih tehnika u metodoma ličnog razvoja, neophodno je upoznati i kultivisati kod sebe i suprotni princip – PREDAJU.

Paradigma koja se koristi je kliring metod. Pristup u radu je baziran na PODIZANJU SVESNOSTI, unapređenju i razvoju međusobnih odnosa i komunikacionih veština.

Metod KLIRINGA – mentalnog i emocionalnog pročišćavanja i razvoja ličnih sposobnosti razvijen je u Kaliforniji krajem 60-tih godina prošlog veka od strane Čarlsa Bernera.

U tehnološkom smislu, zbog svog dubinskog i holističkog (UM, EMOCIJE, TELO, INTUICIJA) pristupa i naglasku na razvoju ličnih sposobnosti radi ostvarivanja funkcionalnih međusobnih odnosa sa drugima, te bogatsvom praktičnih alata za pomoć drugima, predstavlja svojevrsni kvalitativni skok u sferi pomagačke i duhovne tehnologije.

 

Princip naizmenične upotrebe VOLJE i PREDAJE predstavlja spoj prastarih Zen koana- Istočne duhovne prakse i savremenih tehnika terapijske komunikacije razvijenih na Zapadu.

Od samog nastanka, predstavljao je svojevrsni tehnološki skok, zbog naglaska na LIČNOM DOŽIVLJAJU I DIREKTNOJ SPOZNAJI ličnom doživljaju i direktnoj spoznaji, umesto na prepričavanju i verovanju u doživljaje drugih, tako da se brzo raširio i postao popularan u čitavom razvijenom Svetu.

U daljem nastavku svog dugogodišnjeg i plodnog istraživačkog rada, Berner razvija INTENZIV PROSVETLJENJA – baziran na korišćenju prastarih istočnih koana („Ko sam ja?“ i dr.), savremenih metoda komunikacije i principa procesovanja, te nadalje, nastavlja istraživanje u Indiji, gde se sreće sa prastarom duhovnom praksom Sahadži meditacije, poznatom još kao prirodna ili meditacija predaje.

Ova praksa meditacije predstavlja krunu celokupnog Bernerovog rada i učenja, kojoj se sasvim posvetio u najzrelijim godinama svog života.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Kruna celokupnog Bernerovog rada i učenja predstavlja Lila paradigma, spiritualna i terapijska obrada naučne paradigme „Velikog praska“ i Kvantne svesnosti, kojoj se sasvim posvetio, iz čega su proistekle brojne nove tehnike za razvoj čovekove duhovne i socijalne inteligencije, kao i ličnih sposobnosti iz tog domena.

Rukovodilac radionice:

 

Desimir D.Ivanovć,dipl.ing., trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Radio je kao trener, predavač, psihoterapeut i supervizor u više evropskih zemalja, SAD, Kanadi i Australiji. Održao je preko 700 stručnih radionica i seminara i više od 10.000 sati individualnih sesija raznovrsne problematike. Trenirao je u trogodišnjim obukama 14 generacija klirera, preko 200 učesnika u 8 zemalja

Za još interesantnih događaja iz sfere ličnog razvoja, pratite nas na instagram stranici Life Balance Ovde.

Show More

Šta ćeš naučiti?

  • Program rada se sastoji iz grupnih, dijadnih i individualnih vežbi
  • Posvetiće se vreme teoriji
  • Učiće se tehnike
  • Naglasak je na praktičnom radu i iskustvenim doživljajima

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Korpa