Projektno upravljanje u HR-u

Kategorije: EDUKACIJE
Lista želja Delite
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Osnovni podaci o kursu

Projektno upravljanje u HR-u je važno zbog postizanja ciljeva u zadatom vremenskom roku. To predstavlja prioritet svake kompanije, a efikasno upravljanje vremenom je veština po kojoj se najbolji menadžeri razlikuju od osrednjih.

Zašto je još važno projektno upravljanje u HR-u?

 

HR sektor je sektor kompanije koji je u doba korona krize pretrpeo najveći pritisak. Rad od kuće, onlajn sastanci i upravljanje timom bez svakodnevnog fizičkog prisustva stvorili su nove izazove za HR menadžere. HR sektor je strateški partner kompanije koji sve češće ima zadatak da povećava produktivnost i ubrzava organizacione procese unutar nje.

Koje su to navike lidera koje dobar HR menadžer poseduje? Na koji način da ih usavrši i razvije? Kako postaviti prioritete i upravljati rokovima dok se radi od kuće? Kako donošenje odluka od strane HR sektora doprinosi razvoju employer branding strategije kompanije? Koji su najbolji načini da se tim motiviše i razvije najbolje performanse?

Na ova i brojna druga pitanja dobićete odgovor od predavača:

 

Marine Lazarević – Projektni menadžer – POSLOVNI VISION BOARD
Marine Antić – Projektni menadžer – TOP JOB

Satnica seminara

10.45-11h Registracija učesnika

MARINA LAZAREVIĆ
11.00-12.00h – I sesija Navike lidera
⇒ Time management – generalno postavljanje prioriteta i rokova
⇒ Navike profesionalaca
⇒ Rad od kuće
⇒ HR kao strateški partner kompanije
⇒ Studija slučaja: Poslovne navike Italijana

12.00-12.15 pauza

MARINA ANTIĆ
12.15-13.15 – II sesija
⇒ Planiranje projektnih aktivnosti – gantogram

13.15-13.45 pauza

MARINA LAZAREVIĆ
13.45-14.45 – III sesija Tim
⇒ Motivacija zaposlenog
⇒ Delegiranje obaveza
⇒ Koordinisanje timom
⇒ Studija slučaja: Chicago Bulls – primer dobrog tima i analiza Human Capital

14.45-15.00 pauza

15.00-16.00 – IV sesija Problemi i odluke
⇒ Kaizen – kako locirati problem
⇒ Six thinking hats
⇒ Kako iskazati i zadržati svoj stav kad se nadređeni ne slaže
⇒ Dobar radnik na pogrešnom mestu – najveća šteta za brend poslodavca
⇒ Studija slučaja: Maxi i Mammas – zašto je dobro da postoji jak brend poslodavca

Ako želite više informacija pišite nam u komentarima ispod, prijavite se i zapratite nas na instagram stranice Life Balance Ovde. Vidimo se!

Show More

Šta ćeš naučiti?

  • Saznaćete da postavljate ciljeve u skladu sa principima vođenja projekata
  • Naučićete da definišete zadatke članova projektnih timova
  • Otkrićete kako da napravite listu aktivnosti i odredite odgovornosti svakog člana tima
  • Iskusićete kako da pratite izvršavanje aktivnosti – prava osoba u pravo vreme
  • Seminar će vam pomoći da razvijete menadžerske kompetence
  • Bićete ohrabreni da se postavite kao strateški partner kompanije
  • Bićete upućeni kako da doprinesete povećanju međusektorskoj produktivnosti
  • Naučićete kako da uključite sve članove tima u proces donošenja odluka

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Korpa