Emocionalni Balans

Emocije su enenergija u pokretu, kada su emocije potisnute blokirana je naša energija.